Leuvense Groepspraktijk - Osteopathie • Fasciatherapie - Koen Rens & Team

Osteopathie & ...

  • Osteopathie
  • Fasciatherapie
  • Viscerale therapie
  • Cranio-sacraal therapie

In de loop der jaren is op basis van ervaring en onderzoek het arsenaal aan technieken binnen de osteopathie sterk uitgebreid. Waar vroeger de osteopaat zich enkel richtte op het beenderstelsel en de gewrichten (pariëtale systeem) wordt vandaag ook bijzonder veel aandacht besteed aan de beweeglijkheid van de organen (viscera), de beweeglijkheid van het bindweefsel (fascia) en de dynamiek van het cranio- sacrale systeem.

In een doeltreffende behandeling dienen daarom technieken te worden toegepast die op al deze domeinen inwerken. Daarom worden in de Leuvense Groepspraktijk Osteopathie niet enkel technieken toegepast uit Osteopathie, maar evenzeer uit Fasciatherapie, Viscerale therapie en Cranio- sacrale therapie, en dit naargelang de aard van de klacht en het moment in de behandeling.

Osteopathie

Veranderingen in de beweeglijkheid van de weefsels in het lichaam (botten, spieren, organen, zenuwen en fascia) veroorzaken een verandering in de doorstroming (bloed of lymfe) en bezenuwing. Hierdoor geraakt het natuurlijke evenwicht verstoord waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. 

Osteopathie is een behandelmethode die erop gericht is deze veranderingen in de beweeglijkheid op te sporen. Osteopaten gaan daarbij steeds op zoek naar de onderliggende oorzaak van het probleem. Door manuele ingrepen worden deze verstoringen in de beweeglijkheid opgeheven. Hierdoor wordt het zelfregulerende vermogen geactiveerd, waardoor het lichaam in staat is om zelf het evenwicht te herstellen.

Fasciatherapie

"Fascia" is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. 98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel.

Nog niet zo lang geleden is men tot de ontdekking gekomen dat de fascia een belangrijke rol speelt in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Voordien werd dat weefsel als "opvullend" en "ondersteunend" beschouwd.

Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag.

Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen, en dat de behandeling van de fascia een belangrijk deel is in de totaliteit van de osteopatische behandeling.

Fasciatechnieken zijn zachte, diepgaande en niet-manipulatieve technieken. Ze vertrekken vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt.

Viscerale Therapie

Viscerale therapie bestaat uit gerichte manuele technieken om de normale, gezonde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de inwendige organen te herstellen. Dit zorgt voor een verbeterde circulatie en ondersteuning van de organen. Deze op de fasciën gerichte mobilisaties kunnen tot aanpassing en verbetering van de structuur en functie van de inwendige organen en orgaansystemen leiden en helpen zo het lichaam zijn natuurlijke gezondheid te behouden.

Cranio- Sacrale Therapie

Onze hersenen en het ruggenmerg in de wervelkolom worden omgeven door een aantal vliezen en beschermd door beweeglijke schedelbotten en wervels. De belangrijkste van deze vliezen is de Dura Mater. Dit vlies omvat als een soort "ballon" de hersenen en het ruggenmerg in de wervelkolom. Dit geheel wordt het Cranio-Sacraal Systeem genoemd.

In dit gesloten en semi-hydraulisch werkende systeem circuleert en fluctueert dus de hersen- en ruggenmergvloeistof. Aanmaak van deze vloeistof in de hersenen veroorzaakt uitzetten van de schedelbotten en opname van deze vloeistof veroorzaakt inkrimping van de schedelbotten. Dit geeft ons dus het zogeheten Cranio-Sacraal Ritme.

Het aanvoelen en herstellen van dit ritme is naast de andere werkvelden een belangrijk onderdeel van de osteopathische behandeling.