Leuvense Groepspraktijk - Osteopathie • Fasciatherapie - Koen Rens & Team

Fertiliteit

De klassieke fertiliteitscentra erkennen geen vat te hebben op het probleem van de innesteling van het embryo na een geslaagde bevruchting. Dit is het domein waar de osteopathische behandeling echter wel een effect kan hebben.

Een onevenwicht in het bekken, of een spanning vanuit het ligamentaire systeem en het bindweefselsysteem rond de bekkenorganen veroorzaken een verminderde bloedvoorziening en drainage van de voortplantingsorganen. Dit kan een geslaagde innesteling en zwangerschap verhinderen.

Empirische gegevens tonen aan dat een normaliserende behandeling op deze structuren de kans op een geslaagde innesteling en zwangerschap aanzienlijk verhoogt.